Kennis

IC verpleegkundige

Belangrijke functies IC verpleegkundige

-bewaking van vitale functies;

-systematisch observeren van de patiënt met behulp van de ABCDE-methodiek en het toepassen van interventies.

 

-vrije ademweg met daarbij de bijbehorende observaties, complicaties en interventies, bijvoorbeeld het inbrengen van een beademingsbuisje om de ademweg vrij te maken;

-ademhaling, met daarbij de bijbehorende observaties, complicaties en interventies, bijvoorbeeld het stabiliseren van de ademhaling bij de patiënt door middel van invasieve beademing met behulp van een beademingsbuisje;

-circulatie met daarbij de bijbehorende observaties, complicaties en interventies, bijvoorbeeld weten te handelen bij shock, bloeddrukdalingen en hartritmestoornissen;

-neurologie met daarbij de bijbehorende observaties, complicaties en interventies, bijvoorbeeld hoe te handelen bij een epileptisch insult of een bloeding in het hoofd;

-elektrolytenbalans, verschillende medicatie binnen de acute zorg, en temperatuurregulatie etc.;

-cardiologische ziektebeelden;

-neurologische ziektebeelden;

-trauma.


-complexe beademingskennis: de diverse vormen van beademing in relatie tot verschillende respiratoire aandoeningen;

-complexe chirurgische kennis: de verpleegkundige en medische aspecten met betrekking tot de chirurgische patiënt;

-complexe interne geneeskunde: inzicht in de verschillende ernstige ziektebeelden, inclusief de zorg rondom nierinsufficiëntie en nier vervangende therapie. Voorbeelden hiervan zijn CVVH en Hemodialyse.


Voorbeelden zijn de patiënt met een sepsis, multi orgaanfalen (MOF) en diffusie intravasale stollingsproblematiek (DIS). Verder meer zeldzame patiëntencategorieën, zoals de patiënt met het HELLP-syndroom, met brandwonden en een inhalatie trauma, de drenkeling en de patiënt met een necrotiserende fasciitis.