IC verpleegkundige

Presentaties voor Intensive care verpleegkundigen en gespecialiseerde zorgprofessionals

Als IC verpleegkundige op de Intensive Care verleen je verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij je de vitale functies bewaakt.

Onder de vitale functies worden de belangrijkste functies in het lichaam verstaan die essentieel zijn voor behoud van het leven. Stoornissen in de vitale functies van het lichaam geven een acute en levensbedreigende verstoring van de balans in het lichaam tussen de aanvoer van zuurstof en de afvoer van koolstofdioxide (koolzuur). 

Belangrijke vitale functies zijn:

Als IC verpleegkundige werk je samen met de intensivist, dit is een dokter die gespecialiseerd is in het behandelen van bedreigde vitale functies. Daarnaast werk je als IC verpleegkundige samen met verschillende specialisten op de IC. Samen met een team van specialisten behandel je IC patiënten met een ernstige levensbedreigende ziekte of aandoening. 
Om iedere IC patiënt op dezelfde systematische wijze te benaderen gebruik je als IC verpleegkundige de ABCDE-methodiek ook wel het ABCDE genoemd. De ABCDE-methode is een werkwijze waarbij je hulp verleent vanuit het principe treat first what kills first, hiervoor heb je als IC verpleegkundige de benodigde kennis en ervaring voor nodig.

IC Presentaties zijn onderverdeeld aan de hand van de ABCDE methodiek

ab

Airway- Brea​thing

vrije ademweg, ademhaling en beademing

Circulation

hartritme, ECG's, bloeddruk en urineproductie

Disability

neurologie, neurotrauma en neurologische ziektes

Exposure

infectie, verwondingen en temperatuur

Ben jij IC verpleegkundige en op zoek naar een nieuwe uitdaging als ZZP-er?

Neem contact op met X2Medic

x-2-medic-zzp-bemiddeling-in-de-zorg