IC verpleegkundige

Presentaties voor Intensive care verpleegkundigen en gespecialiseerde zorgprofessionalsBen je verpleegkundige en wil je meer weten over ZZP in de zorg

verpleegtechnisch hoogwaardige zorg


Als IC verpleegkundige op de Intensive Care verleen je verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij je de vitale functies bewaakt.

De vitale functies van het lichaam zijn essentiële lichaamsfuncties die nodig zijn voor het behoud van het leven. Ze zijn cruciaal voor het handhaven van homeostase, wat betekent dat het lichaam een stabiele interne omgeving behoudt.

Veranderingen in deze vitale functies kunnen wijzen op gezondheidsproblemen en kunnen indicatief zijn voor noodsituaties. Het monitoren van deze functies is van vitaal belang in medische contexten, zoals in ziekenhuizen of tijdens spoedeisende hulp. Het biedt waardevolle informatie over de algehele gezondheidstoestand van een persoon en helpt bij het nemen van beslissingen over de juiste medische zorg.

Belangrijke vitale functies zijn:

Als IC verpleegkundige werk je samen met de intensivist, dit is een dokter die gespecialiseerd is in het behandelen van bedreigde vitale functies. Daarnaast werk je als IC verpleegkundige samen met verschillende specialisten op de IC. Samen met een team van specialisten behandel je IC patiënten met een ernstige levensbedreigende ziekte of aandoening. 

intensive care verpleegkundige op een ic

Om iedere IC patiënt op dezelfde systematische wijze te benaderen gebruik je als IC verpleegkundige de ABCDE-methodiek ook wel het ABCDE genoemd. De ABCDE-methode is een werkwijze waarbij je hulp verleent vanuit het principe treat first what kills first, hiervoor heb je als IC verpleegkundige de benodigde kennis en ervaring voor nodig.

combibaan intensive care en spoedeisende hulp verpleegkundige

Interesse in een combibaan IC en SEH?

IC Presentaties zijn onderverdeeld aan de hand van de ABCDE methodiek

ab

Airway- Brea​thing

vrije ademweg, ademhaling en beademing

Circulation

hartritme, bloeddruk en urineproductie

Disability

neurologie, neurotrauma en neurologische ziektes

Exposure

infectie, verwondingen en temperatuur

x 2 medic zzp bemiddeling in de zorg

Ben jij IC verpleegkundige?


Op zoek naar een nieuwe uitdaging?