IC verpleegkundige

Presentaties voor Intensive care verpleegkundigen en gespecialiseerde zorgprofessionals


Op zoek naar

Vacatures en ZZP opdrachten voor ZZP'ers in de zorg?

verpleegtechnisch hoogwaardige zorg

Als IC verpleegkundige op de Intensive Care verleen je verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij je de vitale functies bewaakt.

De vitale functies van het lichaam zijn essentiële lichaamsfuncties die nodig zijn voor het behoud van het leven. Ze zijn cruciaal voor het handhaven van homeostase, wat betekent dat het lichaam een stabiele interne omgeving behoudt.

Veranderingen in deze vitale functies kunnen wijzen op gezondheidsproblemen en kunnen indicatief zijn voor noodsituaties. Het monitoren van deze functies is van vitaal belang in medische contexten, zoals in ziekenhuizen of tijdens spoedeisende hulp. Het biedt waardevolle informatie over de algehele gezondheidstoestand van een persoon en helpt bij het nemen van beslissingen over de juiste medische zorg.

Belangrijke vitale functies zijn:

tevredenheid op het werk werkgeluk

Samenwerking IC team

Als IC verpleegkundige werk je samen met de intensivist, dit is een dokter die gespecialiseerd is in het behandelen van bedreigde vitale functies. Daarnaast werk je als IC verpleegkundige samen met verschillende specialisten op de IC. Samen met een IC team van specialisten behandel je IC patiënten met een ernstige levensbedreigende ziekte of aandoening. 

Kennis en vaardigheden

IC verpleegkundige

Om iedere IC patiënt op dezelfde systematische wijze te benaderen gebruik je als IC verpleegkundige de ABCDE-methodiek ook wel het ABCDE genoemd. De ABCDE-methode is een werkwijze waarbij je hulp verleent vanuit het principe treat first what kills first, hiervoor heb je als IC verpleegkundige de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring voor nodig.

vacature Intensive Care verpleegkundige

Ben jij IC verpleegkundige?


Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de zorg?

IC Presentaties zijn onderverdeeld aan de hand van de ABCDE methodiek

ab

Airway- Brea​thing

vrije ademweg, ademhaling en beademing

Circulation

hartritme, bloeddruk en urineproductie

Disability

neurologie, neurotrauma en neurologische ziektes

Exposure

infectie, verwondingen en temperatuur

combibaan intensive care en spoedeisende hulp verpleegkundige

Interesse in een combibaan IC en SEH?