Disclaimer


ICverpleegkundige.com is een non-commerciële site. De site wordt hobbymatig bedreven. ICverpleegkundige.com neemt de uiterste zorg in acht bij het samenstellen en onderhoud van de informatie die u via de website kunt raadplegen. De inhoud van de pagina's dienen echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik. ICverpleegkundige.com kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid/volledigheid van de gepresenteerde informatie op enig moment.

De door ICverpleegkundige.com verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Binnen de website kunnen links worden weergegeven naar websites die niet onder toezicht vallen van ICverpleegkundige.com. ICverpleegkundige.com kan geen aansprakelijkheid aanvaarden aangaande de informatie die deze websites presenteren noch ten aanzien van het gebruik van deze websites.ICverpleegkundige.com tracht het auteursrecht en andere wetgeving zoveel mogelijk te eerbiedigen. Door de complexheid van deze wet kan het mogelijk zijn dat ICverpleegkundige.com het auteursrecht of andere wetten schendt. Een rechthebbende op een auteursrechtelijk beschermd werk wordt verzocht ICverpleegkundige.com op de hoogte te brengen van mogelijke schending, zodat ICverpleegkundige.com hier actie op kan ondernemen om mogelijke schending kan voorkomen of te doen stoppen. ICverpleegkundige.com schendt geen auteursrecht met opzet en zal alles eraan doen om schending te voorkomen.